Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Website Trường THCS Ngô Văn Cấn - Welcome to Website Ngo Van Can Junior High School

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Videos Videos

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 28801

Sứ mệnh và tầm nhìn Sứ mệnh và tầm nhìn

PHÒNG GD & ĐT CHỢ LÁCH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN CẤN                  Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

                                                                         

Số :        /CLGD -HT                       Hưng Khánh Trung B, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Trường THCS Ngô Văn Cấn giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2025

 
 

 

 

Trường THCS đặc tại ấp Thanh Trung, xã Hưng  Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, được UBND huyện Chợ Lách chính thức lấy tên là: Trường THCS Ngô Văn Cấn vào ngày 15 tháng 7 năm 2010. 

Giai đoạn II của chiến lược phát triển giáo dục 2015-2020, tầm nhìn 2025 của nhà trường nhằm rút kinh nghiệm những hạn chế và phát huy những ưu điểm của Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn I (2010-2015) nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược giai đoạn II: 2015-2020, tầm nhìn 2025 của trường THCS Ngô Văn Cấn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện kế hoạch số 1594/ KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chương trình hành động số 33- CTr/TU của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương đáng khóa XI, về đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.

1. Năm học 2015 - 2016

1.1 Điểm mạnh.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường trẻ, nhiệt tình, yêu nghề.

- Tổng số trường: 1 trường hạng 3.

- Số lớp: 12

- Số học sinh: 401

a) Tổng số biên chế hiện có: 32

- Tổng biên chế theo qui định thông tư 35/TTLT-BGD-BNV: 30

Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 02;

+ Tổng phụ trách: 01;

+ Thiết bị ,thí nghiệm: 01;

+ Phổ cập: 01;

+ TTHTCĐ: 01;

+ Giáo viên: 20;

+ Nhân viên: 04:

. Kế toán: 01;                               

. Y tế : 01;  

.Thư viện: 01;

. Văn Thư: 01.                              

-Tổng biên chế theo qui định ngoài  thông tư 35/TTLT-BGD-BNV: 02

+ Bảo vệ: 01;

+ Tạp vụ: 01.

  1. Chất lượng giáo dục đại trà năm học 2014-2015:

- Kết quả  học lực.

   Năm  học

 

 

Xếp loại

Năm học

2014 - 2015

So với năm học  2013 - 2014

Ghi chú

 Tăng

Giảm

SL

TL %

TL %

TL %

 

GIỎI

127

32,4

 

1,6

 

KHÁ

149

38.0

1,9

 

 

T.BÌNH

115

293

3,3

 

 

YẾU

1

0.3

 

2,9

 

KÉM

0

0.0

 

0.6

 

- Kết quả  Hạnh kiểm:

Năm học

               

Xếp loại

 

Năm học

2014 - 2015

So với năm học  2013 - 2014

Ghi chú

 Tăng

Giảm

SL

TL %

TL %

TL %

 

TỐT

359

91,6

1,3

 

 

KHÁ

33

8,4

 

1,3

 

  1. Chất lượng mũi nhọn :

                  + Hoïc sinh giỏi văn hóa:

                        . Huyện (khối 9): 10 em – Tỉ lệ: 10,6 % (10/94);

                        . Tỉnh (khối 9): 5 em – Tỉ lệ: 5,3 % (5/94);

                         . Huyện (khối 8): 7 em – Tỉ lệ: 7,5 % (7/88);

                   + Học sinh năng khiếu huyện:

                         . Văn hay chữ tốt: 1 giải khuyến khích;

                         . Máy tính cầm tay: 2 em – Tỉ lệ: 2,2 % (2/94);

                        . Vẽ tranh trung thu: 1 giải khuyến khích;

                        . Vẽ tranh xuân 2014: 1 giải nhì; 2 giải khuyến khích;

                        . Olympic:

                                    Tiếng Anh: 05 em;

                                    Toán: 15 em.

                   + Học sinh năng khiếu tỉnh

. Olympic toán: 3 em.

                 + Hội thi vận dụng kiến thức liên môn HS cấp huyện:1giải khuyến khích;                           + Hội thi nghiên cứu KHKt huyện: 1 giải nhất, 1 giải khuyến khích;

                  + Hội thi tìm hiểu di sản văn hóa: 1 giải khuyến khích;

                  + Hội thi kể chuyện Bác Hồ: 1 giải nhì.

1.2 Điểm hạn chế.

- Cơ sở vật chất:

Trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2013 – 2014. Nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia nhưng vẫn còn nợ đường chạy và khu vui chơi bảy tập cho học sinh, theo kế hoạch năm 2014 sẽ xây dưng hoàn thành đường chạy và khu vui chơi bảy tập cho học sinh mà đến thời điểm này vẫn chưa xây dựng xong.

- Đội ngũ giáo viên:

   Giáo viên trực tiếp giảng dạy cón thiếu theo qui định thông tư 35/TTLT-BGD-BNV.

2. Cơ sở vật chất:

* Khối lớp học có 06 phòng.

* Các phòng chức năng gồm có:

   + 01 Phòng tin học;

   + 01 Phòng tương tác

   + 03 Phòng thí nghiệm thực hành;

   + 01 Phòng hội trường;

   + 01 Phòng thư viện;

   + 01 Phòng thiết bị;

   + 01 Phòng y tế học đường.

*  Khu hành chính gồm:

   + 01 Phòng hiệu trưởng;

   + 01 Phòng phó hiệu trưởng;

   + 01 Phòng tổng phụ trách;

   + 01 Phòng truyền thống;

   + 01 Phòng thư viện;

   + 01 Phòng thiết bị dùng chung;

   + 01 Văn phòng;

   + 01 Phòng  giáo viên.

                      * Khu vực vệ sinh khá khang trang

   + 01 dành cho giáo viên;

   + 01 dành cho học sinh.

        Đáp ứng đủ nhu cầu vệ sinh của học sinh và cán bộ công nhân viên.

* Các tiểu hạng mục khác như: sân chơi, cột cờ, bồn hoa, cổng, tường rào, nhà xe (giáo viên, học sinh) được xây dựng kiên cố.

   + Diện tích sân chơi: 3000m2 được bê tông hoá;

   + Tổng diện tích các bồn hoa: 1200 m2. Đã được nhà trường vận động các nguồn lực trồng cây xanh tạo bóng mát và cảnh quan sư phạm xung quanh trường học.

 

3. Thành tích đạt được của chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn I(2010-2015)

            3.1 Công tác phổ cập

Xã Hưng Khánh Trung B, năm 2014 tiếp tục đạt chuẩn phổ cập THCS bền vững, các tiêu chí đạt được như sau:

TT

Tên các tiêu chí

Kết quả đạt được

Ghi chú

Năm 2013

Năm 2014

11

Tuyển sinh lớp 6

100%

100%

 

2

2

Huy động 11-14 tuổi vào nhà trường đạt tỉ lệ

100 %

100%

 

3

3

15-18 tuổi TN THCS đạt tỉ lệ

91,7%

91,76%

 

3.2 Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng trường chuẩn quốc gia phải thực hiện các kế hoạch theo thứ tự ưu tiên phù hợp, cùng với sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Trường THCS Ngô Văn Cấn xây dựng thành công trường đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn 6/2013 - 6/2018.

- Năm học 2014-2015 các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia luôn được nhà trường giữ vững.

4. Thời cơ.

- Cơ sở cật chất đã được trang bị nghiêm túc theo hướng chuẩn quốc gia, tạo điều kiện tốt để giáo viên phát huy tối đa năng lực giảng dạy.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin khá tốt.

- Chất lượng giáo dục các năm qua điều đạt và vượt chỉ tiêu.

5. Thách thức.

Chiến lược giai đoạn II: 2015-2020, tầm nhìn 2025 của trường THCS Ngô Văn Cấn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện kế hoạch số 1594/ KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chương trình hành động số 33- CTr/TU của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương đáng khóa XI, về đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập;

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới;

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên có sự đòi hỏi cao.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy và công tác quản lý.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ  XÂY DỰNG  ĐẾN  NĂM  2020.

1. Tầm nhìn.

- Là một trong những trường vừa mới được thành lập, cần có sự đầu tư đầy đủ trang thiết bị để đáp ứng tốt việc nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lí, đáp ứng được khát vọng vươn lên của chính quyền và nhân dân địa phương;

- Giử vững trường đạt chuẩn Quốc gia;

- Đăng ký dánh giá ngoài vào năm học 2015-2016;

- Năm 2016 xã Hưng Khánh Trung B đạt chuẩn phổ cập trung học.

2. Nhiệm vụ.

Tạo dựng được môi trường học tập có: Nề nếp, kỷ cương, chất lượng để mỗi giáo viên và mỗi học sinh đều có cơ hội phát huy hết khả năng và tư duy sáng tạo.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Đoàn kết;                                                    

- Gương mẫu; 

- Trách nhiệm;                                                                                           

- Trung thực;

- Sự hợp tác;        

           - Sáng tạo.                

[                   

III.  MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM  HÀNH  ĐỘNG.

1.Mục tiêu.

- Giữ vững trường đạt chuẩn Quốc Gia, chất lượng giáo dục cao, ổn định, có  mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

- Đăng ký đánh giá ngoài vào năm học 2015-2016.

- Năm 2016 xã Hưng Khánh Trung B, đăng ký đạt chuẩn phổ cập trung học.

 

2. Chỉ  tiêu.

   2.1  Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá 100 % khá, giỏi.

- 100% Cán bộ giáo viên biết sử dụng tốt máy tính trong chuyên môn nghiệp vụ của mình.

- 100 % Số tiết thao giảng và hội giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin qua.

- Có 100% cán bộ quản lý có trình độ Đại học.

-Có trên 100% giáo viên trực tiếp giảng dạy đạt trình độ đại học.

- Có 100% tổ trưởng tổ chuyên môn đạt trình độ Đại học.

2.2  Học sinh

- Qui mô:  + Lớp học: 12 lớp;

       + Học sinh ≈ 410 học sinh.

- Chất lượng học tập:

       + Trên 35% học lực giỏi, trên 25 % khá;

                   + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu – kém < 5%;

       + Tỉ lệ học sinh bỏ học ≤ 1%;

                             + Hiệu quả đào tạo: ≥ 86 %;

                             + Thi đỗ vào THPT: ≥  81 %;

       + Thi học sinh giỏi huyện đối với học sinh lớp 9 phấn đấu ≥ 15 %;

       + Hoàn thành kiểm định chất lượng năm 2015;

       + Phổ cập trung học đạt chuẩn vào năm 2016.

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:

       + Chất lượng đạo đức: ≥ 98 % hạnh kiểm khá, tốt;

       + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện

tham gia các hoạt động xã hội.

2.3  Cơ sở vật chất.

- Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được bảo quản tốt, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Bảo vệ tốt và chăm sóc cây xanh tạo môi trường sư phạm " Xanh - Sạch - Đẹp".

3. Phương châm hành động.

- Tạo uy tín về chất lượng giáo dục đối với cán bộ lãnh đạo và nhân dân.

           - Giáo dục toàn diện đối với học sinh, phát hiện bồi dưỡng nhân tài.

 

V. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG.

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là công tác giáo dục đạo đức và chất lượng học lực. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiển; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Người phụ trách:

- Hiệu trưởng phụ trách chung.

- Phó Hiệu trưởng phụ trách: chuyên môn.

- Tổng phụ trách phụ trách: ngoài lớp và các hoạt động phong trào

- Tổ chuyên môn phụ trách:  giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, tác phong sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn

 

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, kế toán, cán bộ thiết bị, cán bộ thư viện và bảo vệ.

 

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy. Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên tự học, tự bồi để sử dụng máy tính thông thạo trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của mình.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Chủ tịch Công Đoàn, tổ công tác công nghệ thông tin.

 

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Xây dựng đơn vị văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

+ Nguồn lực tài chính:  

. Ngân sách Nhà nước;

. Ngoài ngân sách "Từ xã hội, hội cha mẹ học sinh…".

+ Nguồn lực vật chất: Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị giảng dạy, trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ dạy -  học.

Người phụ trách: Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban cha mẹ học sinh.

 

6. Xây dựng "thương hiệu "

- Tạo sự tín nhiệm của xã hội và sự tin tưởng của lãnh đạo đối với nhà trường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng "thương hiệu'' của nhà trường.

VI.  THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

 Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, hội cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

 

2. Tổ chức

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

 

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2015 – 2016, đăng ký đánh giá ngoài.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2016- 2017,  Kiểm tra giữa kỳ trường đạt  chuẩn quốc gia.

- Giai đoạn 3: Từ năm 2017 – 2019, hoàn thành hồ sơ chuẩn bị tiếp đoàn kiển tra

trường đạt  trường chuẩn quốc gia mức độ II.

- Giai đoạn 4: Từ năm 2019 – 2020, thu thập hồ sơ minh chứng, đăng ký đánh giá ngoài lần II.

 

4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

 

5. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

 

6. Đối với tổ các trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

Text Box: Phê duyệt của UBND xã Phê duyệt của PGD HIỆU TRƯỞNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nguyễn Văn Khởi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.   

Phê duyệt của UBND xã        Phê duyệt của PGD                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                    Nguyễn Văn Khởi

                                                                                                                   

Thông báo Thông báo

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN MỚI
  Trung tâm điều hành thông minh ngành giáo dục và đào tạo ioc

Liên kết Liên kết