Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Website Trường THCS Ngô Văn Cấn - Welcome to Website Ngo Van Can Junior High School

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Videos Videos

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 163
  Tổng lượt truy cập: 19217

Tài liệu

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG 2018-2019
19/06/2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT CHỢ LÁCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN CẤN                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

       
 
   
 
 

 

 

SỐ:…../KHCM                                                             

                                                                Hưng Khánh Trung B, ngày   tháng  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường

Năm học: 2018- 2019

 

 
 
 

 

 

           Căn cứ vào kế hoạch năm học số 67/KH-THCS ngày 29 tháng 8 năm 2018 của trường THCS Ngô Văn Cấn;

           Trên cơ sở thực tế trình độ tay nghề của đội ngũ giáo viên của nhà trường;

           Trường THCS Ngô Văn Cấn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường   năm học 2018-2019 như sau:

  1.  Mục tiêu chung

        Hưởng ứng tốt phong trào thi đua của ngành giáo dục Đào tạo Chợ Lách trong năm học 2018– 2019.

      Rèn luyện kĩ năng giảng dạy, nâng cao tay nghề của giáo viên và giúp giáo viên tự tin hơn trong công tác giảng dạy.

   Là một trong những điều kiện để xét danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua trong năm học 2018-2019.

        II. Đặc điểm tình hình

            1. Thuận lợi

         Phong trào được đông đảo giáo viên đồng tình hưởng ứng.

         Giáo viên nhiệt tình trong công tác giảng dạy, trình độ đào tạo của giáo viên trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn, có tay nghề vững vàng.

            2. Khó khăn

        Tổ chức thi theo hình thức lí thuyết ( đề đóng) và thực hành nên ít nhiều gây khó khăn cho Ban giám hiệu trong khâu tổ chức và ảnh hưởng it nhiều đến tâm lí giáo viên khi dự thi.

          Trường có qui mô nhỏ, nhiều giáo viên phải dạy toàn cấp cho nên không có điều kiện học hỏi cũng như trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

      III. Nội dung kế hoạch

  1. Đối tượng dự thi

           Giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trường THCS Ngô Văn Cấn.

   Danh sách dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường cụ thể như sau:

 

TT

Họ tên giáo viên

Trình độ chuyên môn

Chuyên môn

  Ghi chú

1

Phạm Thị Cúc

ĐHSP Văn

Ngữ Văn

 

2

Trần Thị Thành

ĐHSP Văn

Ngữ Văn

 

3

Nguyễn Thúy Liễu

ĐHSP Sử

Lịch Sử

 

4

Nguyễn Phương Như

ĐHSP  Văn

Ngữ Văn

 

5

Nguyễn T Thanh Nga

ĐHSP  Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

6

Lê Thị Bích Hạnh

ĐHSP  Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hậu sản

7

Huỳnh Kim Ngân

ĐHSP GDCD

GDCD

 

8

Nguyễn Thị Thương

ĐHSP Địa

Địa

 

9

Phạm Văn Vĩnh

ĐHSP GDCD

GDCD

 

10

Phan Văn Nhiều

ĐHSP  Toán

Toán

 

11

Nguyễn Ánh Ngọc

ĐHSP  lý

Vật lý

 

12

Đào Ngọc Trâm

ĐHSP  Toán

Toán

 

13

Nguyễn Đức Hoà

ĐHSP Toán

Toán

 

14

Nguyễn Văn Hận

ĐHSP Toán

Toán

 

15

Trần Thị Mỹ Linh

ĐHSP  Nhạc

Nhạc

 

16

Huỳnh Hữu Phúc

ĐHSP  Sinh

Sinh

 

17

Nguyễn Hữu Minh

ĐHSP  TD

TD

 

18

Lê Thị Ngọc Thảo

ĐHSP  Sinh

Sinh

 

19

Nguyễn Thị Kim Yến

ĐHSP  MT

MT

 

20

Nguyễn Hoàng Nam

ĐHSP  TD

TD

 

21

Nguyễn Phương Thảo

ĐHSP  CN

CN

 

22

Nguyễn Văn Trung

ĐHSP  TD

TD

 

            a.Bài thi kiểm tra năng lực

           Giáo viên được tham gia thực hiện một bài thi viết với hình thức đề đóng trong thời gian 90 phút;

     b.Tài liệu tham khảo

            *   Thông tư số 12/ 2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 20011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            *  Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của BGDĐT. ( V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông).

           * Một số câu hỏi tình huống : Dựa vào các tình huống sau và theo Thầy (cô) nên chọn phương pháp nào là đúng?

c.Giáo viên dự thi đạt giáo viên giỏi trường

- Về bài thi năng lực đạt từ  điểm 8 trở lên

      - Về tiết dạy thực hành: đạt 1 tiết khá và 1 tiết tốt trở lên( trong đó 1 tiết dạy cùng khối và tiết khác khối)

d.Qui định về Ban giám khảo

      - Ban giám khảo chấm thi phần bài thi năng lực gồm 2 người chấm độc lập nhau, danh sách Ban giám khảo do Hiệu trưởng- Trưởng ban tổ chức hội thi quyết định.

      - Ban giám khảo chấm thi phần thực hành giảng dạy gồm 3 GV ( 1 Hiệu trưởng hoặc 1 Phó Hiệu trưởng và 2 giáo viên đúng chuyên môn đã từng là GVG,Tổ trưởng hoặc tổ phó hoặc mời GV trường khác làm Ban giám khảo.(danh sách cụ thể cho từng môn sẽ được đính kèm).

         3. Thời gian tổ chức thi                                                                       

         -Bài thi kiểm tra năng lực: Giáo viên sẽ tập trung thi tại trường vào lúc 14 giờ ngày18 tháng 10 năm 2018.

         -Bài thi thực hành giảng dạy: Giáo viên sẽ tập trung thi tại trường  từ 22/10/2018 đến cuối tháng 11( có lịch thi đính kèm).

      4. Đánh giá kết quả

       Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

      * Bài kiểm tra năng lực phải đạt từ 8,0 điểm trở lên.

         * Dự giờ 2 tiết phải phải đạt khá trở lên trong đó có ít nhất 01 tiết dạy đạt loại giỏi.

      IV. Tổ chức thực hiện

            Nhà trường xây dựng kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; lập dự toán và quyết toán kinh phí dự thi.

            Tạo điều kiện( nhân sự, CSVC, các văn bản để giáo viên tham khảo, các phương tiện ứng dụng công nghệ thông tin…) phục vụ cho hội thi.

            Triển khai kế hoạch Hội thi trong họp hội đồng chuyên môn đồng thời phát động phong trào tham gia hội thi giáo viên giỏi trường đến toàn thể giáo viên trực tiếp giảng dạy để đăng kí tham gia hội thi.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường của trường THCS Ngô Văn Cấn năm học 2018-2019.

                                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG    

                                                                                                 P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                                  Lê Thị Ngọc Phượng

 

 

             

                                                                                                                 

                                                                                                                    

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết