Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Website Trường THCS Ngô Văn Cấn - Welcome to Website Ngo Van Can Junior High School

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Videos Videos

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 164
  Tổng lượt truy cập: 19218

Tài liệu

KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2019
19/06/2019

KẾ HOẠCH THI LẠI NĂM HỌC 2019

        PHÒNG GD&ĐT CHỢ LÁCH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN CẤN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-THCS                                  Hưng Khánh Trung B, ngày 20 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Ôn tập kiểm tra lại năm học 2018-2019

-----&-----

 

Thực hiện kế hoạch số 01/KH- THCS NVC ngày 15 tháng 08 năm 2018 về Kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THCS Ngô Văn Cấn;

Dựa vào kết quả đánh giá xếp loại học lực cuối năm học 2018-2019;

            Kế hoạch ôn tập kiểm tra lại năm học 2018-2019 của trường THCS Ngô Văn Cấn được xây dựng như sau:

 

I.Đặc điểm tình hình:

1.Thuận lợi:

  • Đội ngũ nhiệt tình trong ôn tập kiểm tra lại.
  • Kế hoạch ôn tập kiểm tra lại được triển khai đến toàn thể GV-HS-PHHS trước hè.

2.Khó khăn:

  • Hè học sinh thường theo cha mẹ đi xa nên việc tập trung các em ôn tập gặp nhiều khó khăn.
  • Phần lớn các em kiểm tra lại là các em lười học, ý thức học tập của các em rất kém.

II .Mục tiêu:

- Giúp học sinh ôn tập, củng cố, nắm vững kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình, đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra lại.

- Hạ thấp tỉ lệ lưu ban, bỏ học, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phổ cập THCS.

III. Nội dung kế hoạch:

            1. Đối tượng: là học sinh có học lực yếu  cuối năm học 2018-2019 các lớp của K 6, K7, K8 (có danh sách kèm theo).

      2. Thời gian và thời lượng ôn tập:

- Thời gian ôn tập: 2 tuần - Từ 15/7/2019 đến 27/7/2019

- Thời lượng ôn tập:

 

Môn/Khối

Số tiết/Môn/Khối

Ngữ văn 6,7,8

15

Toán 6,7, 8

15

Hóa học 8

6

Anh 6,8

10

Vật lý  8

6

Địa 7

6

Sử 6, 8

6

Tin 6,7

6

GDCD 6

6

 

 

                        3.Tổ chức lớp:

 

 

Môn

Số lớp

Số học sinh

Ngữ văn K7

1

4

Toán K7

1

3

Toán K8

1

4

Ngữ văn K8

1

3

Ngữ văn K6

1

2

Toán K6

1

2

Hóa 8

1

1

Vật lý 8

1

1

GDCD K6

1

1

Anh K6

1

2

Anh K8

1

1

Sử K6

1

1

Sử K8

1

1

Tin K 6

1

1

Tin K8

1

1

Địa 7

1

2

Địa 6

1

1

 

             4. Phân công dạy ôn tập:

 

STT

Giáo viên dạy

Môn và lớp dạy

01

Nguyễn Phương Như

Ngữ văn K7

02

Đào ngọc Trâm

Toán K7

03

Nguyễn Văn Hận

Toán K8

04

Trần Thị Thành

Ngữ văn K8,6

05

Phan Văn Nhiều

Toán K6

06

Huỳnh Hữu Phúc

Hóa 8

07

Nguyễn Ánh Ngọc

Vật lý 8

08

Phạm Văn Vĩnh

GDCD K6

09

Lê Thị Bích Hạnh

Anh K6,8

10

Nguyễn Thúy Liễu

Sử K6,8

11

Nguyễn Thúy An

Tin K 6,7

12

Nguyễn Thị Thương

Địa 6,7

 

            5.Lịch  kiểm tra lại:

Thứ - Ngày

Thời gian

Môn thi

Phòng thi

Ghi chú

NĂM

01/8/2019

7h – 8h30

Toán 6,7,8

Phòng 1

 

9h -9h45

Địa 7

Hóa 8, Lí 8,Anh 8,

 GDCD 6

Phòng 1

 

SÁU

02/8/2019

7h – 8h30

Ngữ văn 6,7, 8

Phòng 1

 

9h -9h45

Anh 6, Tin học 7,

Sử 8

Phòng 1

 

BẢY

03/8/2019

7h – 7h45

Tin học 6,

Phòng 1

 

8h -8h45

Sử 6

Phòng 1

 

9h -9h45

,Địa 6

Phòng 1

 

         

          IV. Tổ chức thực hiện:

      1. Phân công trách nhiệm:

- Hiệu trưởng: chịu trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra dạy ôn tập kiểm tra lại.

- Phó hiệu trưởng: tổ chức lớp, phân công và xếp lịch dạy ôn tập kiểm tra lại.

      2. Biện pháp thực hiện:

- Triển khai kế hoạch đến GVBM-GVCN- Học sinh kiểm tra lại.

- Thông báo thời gian ôn tập cho PHHS nắm để nhắc nhở con em mình ôn tập.

- GVCN có trách nhiệm nhắc nhở và theo dõi tình hình ôn tập của học sinh.

- Tổ trưởng chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra lại theo bộ môn trong tổ.

- GVBM dạy ôn tập kiểm tra lại kiểm diện từng buổi dạy, điểm danh hs đầy đủ từng tiết dạy và ra đề phù hợp với trình độ hs và chuẩn kiến thức kĩ năng.

Nơi nhận:

  • Lưu văn thư
  • TT chuyên môn
  • GVCN K6, K7, K8                                           KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Lê Thị Ngọc Phượng

 

         PHÒNG GD&ĐT CHỢ LÁCH                

TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN CẤN

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI

NĂM HỌC: 2018-2019

 

TT

HỌ VÀ TÊN

XẾP LOẠI

ĐIỂM TBCN

MÔN KT LẠI

LỚP

01

Bùi Minh Khang

Yếu

4,8

Văn, Toán, Lý

8/1

02

Lê Duy Khánh

Yếu

4,3

Toán, Anh, Sử

8/1

03

Hà Minh Trường

Yếu

4,0

Văn, Toán, Hoá

8/1

04

Võ Nhật Tú

Yếu

5,4

Văn, Toán

8/1

05

Bùi Nhựt Duy

Yếu

4,6

Văn, Toán,

Tin, Địa

7/3

06

Võ Minh Khiêm

Yếu

5,2

Văn, Toán

7/3

07

Đoàn Lê Chánh Vĩnh

Yếu

4,9

Văn, Địa

7/3

08

Trần Văn Vinh

Yếu

5,4

Văn, Toán

7/1

09

Võ Hiếu Thuận

Yếu

5,2

Văn,Toán, Anh

6/2

10

Trịnh Văn Quốc Duy

Yếu

4,3

Văn, Toán, Anh, Tin, Địa, GDCD

6/1

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết